Porady

Jak analizować notowania giełdowe?

Inwestowanie w akcje spółek notowanych na GPW zdobywa coraz większą popularność. Dane transakcyjne z ostatnich dwóch lat wykazują znaczny wzrost wolumenu, co wynika w dużej mierze z chęci ochrony kapitału przed galopującą inflacją. Na rynku GPW pojawiło się tysiące inwestorów, którzy do tej pory nie mieli żadnego doświadczenia w obrocie papierami wartościowymi. Dla nich przygotowaliśmy zatem krótki poradnik inwestycyjny, dotykający najważniejszych tematów podczas handlu akcjami. Dziś zajmiemy się notowaniami GPW, które budzą wiele emocji wśród inwestorów. Co można z nich wyczytać? Jak analizować rynek akcji, aby zwiększyć swoje szanse na giełdowy sukces?

Analiza giełdowa instrumentów inwestycyjnych – metody analiz rynku

Zanim przejdziemy do opisu notowań, warto zastanowić się nad samą wyceną akcji. Jakie metody analiz rynku akcyjnego dominują wśród ekspertów ds. inwestowania? Analiza giełdowa stanowi fundament pod budowę skutecznej strategii. Bez znajomości mechanizmów wpływających na wycenę akcji spółki, trudno mówić o świadomym inwestowaniu. W analizach giełdowych dominują dwa podejścia: techniczne i fundamentalne. Techniczna metoda analizy rynkowej przygląda się wykresowi cenowemu i tylko w nim upatruje sygnałów do wejścia na rynek lub opuszczenia go przed spadkami cen. Nie ulega wątpliwości, że ceny akcji stanowią wypadkową zachowań wszystkich inwestorów. Dlatego analitycy techniczni nie czują potrzeby zgłębiania realnej kondycji finansowej spółki. Ich zdaniem wszystkie informacje zostały zawarte na wykresie, a zrozumienie psychologii inwestowania ma większe znaczenie, niż analiza sprawozdań finansowych.

Analiza fundamentalna przyjmuje zupełnie inny punkt widzenia. Tutaj kluczową rolę odgrywa weryfikacja raportów, ocena przepływów finansowych, czy analiza sytuacji makroekonomicznej i kondycji danego sektora gospodarki. Notowanie giełdowe dla zwolenników analizy fundamentalnej będzie punktem odniesienia dla ich własnych obliczeń. Poszukują oni spółek niedoszacowanych, czyli takich, dla których wycena GPW jest niższa niżeli faktyczna wartość fundamentalna. Spółki niedowartościowane stają się łakomym kąskiem dla inwestorów długoterminowych, którzy widzą w nich ogromny potencjał do wzrostu.

Jak rozumieć notowania giełdowe? Poradnik inwestora

Notowanie giełdowe odzwierciedla aktualny kurs spółki na giełdzie w danym dniu. Skoro nasz poradnik inwestora pomaga lepiej zrozumieć terminologię inwestycyjną, to notowania giełdowe dają wgląd w aktualne i historyczne ceny akcji wszystkich spółek giełdowych. Są podstawą pracy analityków technicznych i umożliwiają poznanie stopy zwrotu z dowolnej transakcji. Na notowania giełdowe wpływa wiele czynników, takich jak kwotowy wolumen zleceń, wahania cen w danych okresie wyrażone w procentach, oraz liczba zleceń kupna i sprzedaży. Same notowania pozostają dość proste do odczytu. Podana kwota dotyczy ceny akcji w danym dniu, a umieszczone obok procenty informują nas, jak wiele akcje zyskały lub straciły na wartości w porównaniu z poprzednim notowaniem. Samo notowanie giełdowe nie jest jeszcze narzędziem decyzyjnym. Aby miało wartość dla inwestora, musi zostać wsparte jedną z dwóch wspomnianych powyżej analiz (lub ich połączeniem). Tylko w taki sposób będziemy mogli zwiększyć swoje sukcesu, a decyzje inwestycyjne nie będą nosiły znamion hazardu.

1 thoughts on “Jak analizować notowania giełdowe?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.