Blog

Jakie są najpopularniejsze wskaźniki giełdowe?

Jakie są najpopularniejsze wskaźniki giełdowe?

Mnogość spółek notowanych na GPW stanowi wyzwanie dla inwestorów. Nietrudno się domyślić, że wielu emitentów akcji przyniesie dotkliwe straty posiadaczom ich papierów wartościowych. Jak zatem podejmować decyzje inwestycyjne, aby zwiększyć swoje szanse na sukces? Przedstawiamy zwięzłe wprowadzenie do świata wskaźników giełdowych, które mogą pomóc podczas codziennych zmagań z rynkiem.

 

Wskaźniki analizy fundamentalnej

Omawiane dzisiaj wskaźniki dla spółek giełdowych dotyczą dwóch podejść analitycznych – fundamentalnego i technicznego. Analiza fundamentalna skupia się na próbach oceny realnej wartości podmiotu gospodarczego. Wszelkie prognozy ekspertów rozpoczynają się od wzięcia pod uwagę tzw. wskaźników wartości rynkowej, które skupiają się na ocenie różnych aspektów wyceny pojedynczej akcji. Oto najważniejsze z nich:

  • C/Z – cena do zysku, czyli stosunek zysków firmy na jedną akcję do aktualnego kursu akcji,
  • C/WK – cena/wartość księgowa, czyli iloraz wyceny rynkowej i wartości księgowej spółki,
  • EBIT – zysk operacyjny przed odliczeniem od niego podatków i odsetek,
  • EBITDA – zysk osiągnięty przez przedsiębiorstwo po odjęciu kosztów wewnętrznych, ale bez ujęcia amortyzacji.

Do wymienionych powyżej elementów należy dorzucić wskaźniki rentowności spółek, które przekładają się na ocenę potencjału rozwojowego w przyszłości i umiejętności dysponowania kapitałem. W tej grupie znajdziemy m.in.:

  • wskaźnik rentowności aktywów ROA, czyli stosunek zysku netto do wartości posiadanych aktywów,
  • wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE, który pomaga oszacować, ile groszy zysku netto spółka wypracowała z jednej złotówki kapitału własnego,
  • wskaźnik zwrotu na zainwestowanym kapitale ROIC, czyli ocena umiejętności wykorzystania zainwestowanych pieniędzy do generowania zysku.

 

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich dostępnych opcji wyceny; stanowi jedynie wstęp dla szczegółowych rozważań. Wskaźniki giełdowe doczekały się licznych opracowań. Wiedzę o ich zastosowaniu zdobędziesz w pozostałych artykułach lub podczas specjalistycznych kursów w serwisie notowaniagpw.pl.

 

Wskaźniki analizy technicznej

Drugą grupę indeksową stanowią wskaźniki techniczne, które starają się udzielić odpowiedzi na kluczowe pytanie inwestora – kiedy wejść i wyjść z rynku? Zwolennicy analizy technicznej przekonują, że dobór odpowiednich kryteriów pozwala doszlifować strategię w taki sposób, aby przynosiła ona dość stabilne zyski. Nie będziemy dyskutować nad sensem tego optymistycznego założenia. Warto jednak zdobyć podstawową wiedzę wskaźnikową, która poszerzy horyzonty myślowe i dostarczy solidnej bazy do podejmowania decyzji.

Jako techniczne wskaźniki spółek giełdowych określamy wszelkiego rodzaju oscylatory, wskaźniki wsparcia i oporu lub narzędzia do analizy trendu, które ułatwiają określenie właściwego momentu na podjęcie inwestycji. Do najważniejszych zaliczamy średnie kroczące, MACD, oscylator stochastyczny, wskaźnik siły względnej RSI, ATR, wstęgi Bollingera i wiele innych.

Ilość informacji do przyswojenia może z początku przerażać. Wskaźniki GPW wynikają bowiem ze skomplikowanych obliczeń matematycznych, a nałożone jednocześnie na indeks szybko uczynią z niego nieczytelną masę linii. Dlatego kluczem do sukcesu podczas nauki i późniejszego inwestowania staje się selektywny dobór wskaźników do konkretnych spółek lub wydarzeń giełdowych.

Warto już teraz wspomnieć, że żaden pojedynczy wskaźnik nie będzie w stanie zastąpić dopracowanej strategii giełdowej. Co do zasady, wszelkie dodatkowe narzędzia nakładane na wykres mają sygnalizować pewne problemy i dawać dostęp do informacji, które inaczej nie byłyby widoczne. Nie należy jednak traktować tych pomocy jako wyroczni, która przewiduje, jak zachowają się indeksy giełdowe. Nikt nie ma takich nadprzyrodzonych mocy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wskaźnikach, by móc nimi swobodnie żonglować w zależności od własnych potrzeb, zapoznaj się z ofertą kursów i szkoleń w serwisie notowaniagpw.pl.