Artykuły

Giełda a podatki – jak rozliczyć?

Rozliczenia z Fiskusem od zawsze rodzą wiele pytań. Zbliżające się terminy złożenia deklaracji podatkowej budzą uzasadniony stres u przedsiębiorców i gwarantują nawał pracy specjalistom od księgowości. Nie inaczej jest w przypadku osób inwestujących na giełdzie. Wprowadzony w 2004 roku podatek od zysków kapitałowych stale obowiązuje, niezależnie od typu instrumentów finansowych w obrocie. Jak rozliczyć się z zysków (lub strat) z tytułu działalności inwestycyjnej na giełdzie? Jak wysłać deklarację podatkową, aby uniknąć ryzyka błędów i dotkliwych kar finansowych?

Jak obliczyć podatek z giełdy?

Kapitał pieniężny, który przynosi dochody dla jego posiadacza, podlega opodatkowaniu. Omawiany dzisiaj podatek giełdowy zyskał ustawowe ramy, które rozszerzają jego zastosowanie na wszystkie podmioty realizujące giełdowe inwestycje. Rozliczenie zysku z giełdy następuje metodą liniową, a wysokość podatku nie uległa zmianie od początku istnienia podatku Belki. W dalszym ciągu obowiązuje 19% stawki podatku, odprowadzanego z od osiągniętych zysków ze sprzedaży akcji, obligacji, opcji, czy kontraktów terminowych.

Musimy przy tym wspomnieć, że podatek od giełdy występuje oddzielnie i nie można go łączyć z innymi źródłami dochodu. Na druku PIT 38 zamieszczamy informacje o zyskach i stratach za poprzedni rok kalendarzowy. Nawet jeśli w danym roku zaksięgujemy stratę, nie będzie można jej zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej lub umowy o pracę. Mając za sobą określoną liczbę transakcji giełdowych, z pewnością zastanawiasz się, jak obliczyć podatek z giełdy. Sposób kalkulacji na szczęście nie zmienia się tak szybko, jak inne sfery rzeczywistości podatkowej. Podatek od giełdy nie wymaga skomplikowanych obliczeń. Wszystkie zrealizowane transakcje kupna i sprzedaży będą uwzględnione na druku PIT-8C, który na początku roku inwestorzy otrzymają od swojego biura maklerskiego (w formie papierowej lub online – do pobrania na stronie profilu inwestora). Informacje zawarte w PIT-8C należy przełożyć na druk PIT 38, który wysyłamy do właściwego Urzędu Skarbowego. O ile druków PIT-8C możemy otrzymać kilka, o tyle deklaracja PIT38 wymaga zsumowania na jednym druku wszystkich dochodów osiąganych u różnych brokerów. Termin wysłania deklaracji upływa zazwyczaj z początkiem maja danego roku.

Rozliczenie zysku z giełdy – PIT 38

To, jak duży podatek giełdowy będziemy musieli uiścić na rzecz Skarbu Państwa, wynika ze skali inwestycji. Zyski kapitałowe wymagają odprowadzenia 19-procentowej stawki podatku, niezależnie od poziomu dochodów. Większość osób inwestujących na giełdzie może poprzestać na tych informacjach. Na nieliczne grono najlepiej zarabiających inwestorów czeka jednak kolejna podatkowa niespodzianka od rządu. Po przekroczeniu progu dochodowego 1 miliona złotych państwu należy się tzw. danina solidarnościowa. Obowiązuje ona od 2019 roku i wynosi 4% od nadwyżki powyżej wspomnianego progu 1 mln PLN.

Przy rozliczaniu zysków z giełdy warto pamiętać o możliwości odliczenia straty z poprzednich lat w karierze inwestycyjnej. Istnieją przy tym pewne obostrzenia. Obniżenie podstawy podatku giełdowego w danym roku na skutek wcześniejszych strat nie może być wyższe niż połowa ich wartości. Rozliczenie strat następuje w ramach tej samej kategorii instrumentów finansowych. Nie ma możliwości łączenia straty na handlu akcjami w celu obniżenia podstawy opodatkowania zysków z transakcji np. na kontraktach terminowych. Jeśli ponieśliśmy stratę na akcjach, możemy ją odliczyć tylko od zysków ze sprzedaży akcji.

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu osób inwestowanie przybiera formę zabezpieczenia emerytalnego. Długoterminowy horyzont inwestycyjny pozwala w pełni korzystać z potęgi procentu składanego. Akumulacja kapitału w ciągu kilkudziesięciu lat może przynosić bardzo wysokie kwoty. Aby uniknąć ogromny obciążeń z tytułu podatku od giełdy, warto opakować swoje inwestycje w Indywidualne Konto Emerytalne lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Jeśli pieniądze z IKE i IKZE wypłacimy w przewidzianym terminie, uzyskamy zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.