Porady

Analiza spółek fundamentalna czy techniczna – jaką wybrać?

Wybór właściwej spółki to klucz do inwestycyjnego sukcesu. Prostota tego sformułowania nie idzie jednak w parze z wprowadzeniem go w życie. Gdyby proces selekcji akcji nie obfitował w rozmaite pułapki, każdy z nas szybko stałby się milionerem. Nie ma co szukać magicznej formuły gwarantującej 100% sukcesu. Taka bowiem nie istnieje. W ciągu dziesiątek lat obecności na światowych giełdach inwestorzy wypracowali natomiast dwa główne podejścia analityczne. Podpowiadają one, w co i kiedy inwestować, a także dają wgląd w aktualną sytuację gospodarczą i nastroje panujące na giełdzie. W dzisiejszym artykule zastanowimy się nad analizą fundamentalną i techniczną. Do czego służą obydwie metody analityczne? Którą warto wdrożyć do własnej strategii inwestycyjnej?

Dlaczego finansowa analiza spółki jest tak kluczowym elementem procesu inwestycyjnego?

Zanim wyjaśnimy najważniejsze mechanizmy rządzące analizą fundamentalną i analizą techniczną, warto odpowiedzieć sobie na pytanie o sens prowadzenia tego typu szacunków. Finansowa analiza spółki dostarcza kluczowych informacji dla inwestora, który chce zakupić jej akcje. Bez wiedzy na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa i sektorowych uwarunkowań w gospodarce, niemożliwe byłoby przewidzenie ruchów cen na wykresie. Analiza finansowa, zarówno fundamentalna, jak i techniczna, stanowi zatem niezbędny element obrotu papierami wartościowymi. Analiza spółki bierze pod uwagę wiele elementów, takich jak metoda zarządzania przedsiębiorstwem, plany rozwojowe, strategia wydatków, poziom zadłużenia, czy kompetencje członków zarządu.

Analiza spółek umożliwia dobór do portfela jak najlepiej rokujących akcji. Pozwala także określić, kiedy wartość akcji daje oznaki niedoszacowania przez inwestorów (lub inaczej: kiedy akcje są tanie).

Tanio kupić, drogo sprzedać – ta popularna maksyma sukcesu na giełdzie pokazuje kierunek poszukiwań większości inwestorów. W kolejnych akapitach zastanowimy się, jak zwiększyć swoje szanse stosując analizę techniczną i fundamentalną.

Jak działa analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna dotyka ogromu wiedzy z dziedziny makroekonomii, analizy sektorowej, finansów korporacyjnych, analizy konkurencji, czy oceny jakości modelu operacyjnego spółki, której akcje zamierzamy kupić. Prognozowanie na podstawie fundamentów, czyli mierzalnych wskaźników odzwierciedlających realną sytuację ekonomiczną, pozwala stwierdzić, czy dana spółka ma szansę na rynkowy sukces w przyszłości. Jeśli zainwestujemy w zakup akcji spółki o mocnych fundamentach, możemy liczyć na zyski z tytułu wzrostu cen samych akcji, a często również z wypłacanej co roku dywidendy. Analiza fundamentalna prowadzona przez finansowych ekspertów zawsze obejmuje kilka etapów, przebiegających od ogółu do szczegółu. Szacunki makroekonomiczne dostarczają informacji o kondycji gospodarki kraju, w których działa spółka. Tuż za nią podąża tzw. analiza sektorowa, będąca zbiorem wskaźników na temat rozwoju konkretnej branży i jej potencjału na przyszłość. Kolejny etap – analiza sytuacyjna, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące samej spółki. To na tym etapie wnikliwie przyglądamy się prospektowi emisyjnemu, sprawozdaniom finansowym, kadrze zarządzającej i jakości produktów oferowanych klientom. Odrębnym światem pozostaje jeszcze analiza finansowa, która opiera się na wskaźnikach porównawczych w odniesieniu do konkurencyjnych podmiotów na rynku. Finalizację całego procesu stanowi szczegółowa wycena akcji. Jeśli dokonana przez analityka wycena odbiega od wartości w notowaniach giełdowych, mamy dwa możliwe scenariusze: spółka jest tania, lub droga. Akcje przecenione przez rynek nie mają fundamentów do dalszych wzrostów, dlatego warto wstrzymać się z inwestycją. Z kolei akcje niedoszacowane względem realnej wartości pozwalają przypuszczać, że w krótkim czasie rynek wypełni tę lukę – cena akcji wzrośnie. Analiza fundamentalna jest zatem kluczem do zrozumienia mechanizmów wyceny akcji i odpowiedzi na pytanie, czy dana spółka dobrze rokuje, czy lepiej na razie ją pominąć.

Na czym polega analiza techniczna?

Analiza techniczna przyjmuje zupełnie inne podejście. Podstawowe założenie głosi, że wszystkie fundamenty już dawno zostały zawarte w cenie na wykresie, więc nie warto im poświęcać czasu. Lepiej zrozumieć zachowania inwestorów, którzy podejmują określone decyzje. Obserwacja historycznych ruchów cen pozwala wychwycić prawidłowości i na ich podstawie podejmować decyzje. O ile analiza fundamentalna przyjmuje długi horyzont czasowy, o tyle analitycy techniczni koncentrują się raczej na krótszym terminie inwestycyjnym. Celem analizy technicznej jest znalezienie konkretnych sygnałów wejścia i wyjścia z rynku. Umiejętność czytania wykresów świecowych przychodzi z czasem. Analiza techniczna pozwala „wyłapać” spółki w trendzie wzrostowym i wskazać moment dołączenia do wzrostu cen. Analiza techniczna przyjmuje wiele założeń wstępnych, dotyczących przewidywalności zachowań inwestorów wyrażających się w cyklicznych trendach.

Analiza techniczna i fundamentalna – którą wybrać?

Bez wchodzenia w sam środek odwiecznej walki między zwolennikami obu metod, można bezpiecznie stwierdzić, że analiza techniczna i fundamentalna wzajemnie się uzupełniają. Początkującym inwestorom warto polecić połączenie dwóch strategii wyboru spółek do portfela. Należy przy tym zastosować właściwą kolejność. Najpierw korzystamy z narzędzi, jakich dostarcza analiza fundamentalna. Po wstępnej filtracji spółek, które spełniają założone kryteria, możemy przystąpić do określenia fazy trendu na wykresie. W ten sposób zwiększymy swoje szanse nie tylko na wybór zdrowej spółki, lecz także na wejście na rynek we właściwym momencie. Analiza fundamentalna i techniczna pochłaniają sporo czasu. Jednak inwestycja w wiedzę to warunek niezbędny dla wypracowania zyskownej strategii, która zaprocentuje w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.